Ako objednať

Postup pre úspešnú a rýchlu realizáciu Vašej zákazky

Zákaznícka požiadavka a výber produktu

Pošlite nám svoj predbežný záujem/požiadavku na vybrané produkty – stačí uviesť názvy modelov. Ak si neviete vybrať, skúste popísať na aký účel majú slúžiť a čo by nemalo chýbať. Uvítame, ak priložíte grafický návrh alebo popis Vašej požiadavky na grafiku. Pre ilustráciu postačí aj nákres, fotografia a pod.. Ďalšie vstupy budeme požadovať podľa potreby. Pre získanie bližšej informácie je vhodné uviesť aj predpokladaný počet kusov.

Cenová ponuka

Následne Vám zašleme cenovú ponuku. UPOZORŇUJEME, že pre veľkosti 3XL a 4XL počítame príplatok 10%.

Potvrdenie objednávky

V prípade, že s ponukou súhlasíte, zašlete nám upresnenia k objednávke.

Grafické podklady

Pre prípravu grafiky zvyčajne potrebujeme podklady:

  • Vo vektorovom formáte/ v krivkách (.cdr, .eps, .pdf).
  • Obrázky v rozlíšení min. 300 dpi (logá a obrázky z internetu obvykle nemajú požadovanú kvalitu)
  • Upresnenie požadovaných farieb - vo formátu PANTONE, prípadne CMYK
  • Naše tlačiarne používajú túto definíciu čiernej farby C:50 M:50 Y:50 K:100

Grafická príprava

Grafický návrh spracujeme na základe Vašej požiadavky, upresnení a Vami dodaných podkladov. Je možné nám dodať aj presný grafický návrh s použitím našich šablón.

Potvrdenie grafického návrhu

Návrh, ktorý pripravíme Vám zašleme na odsúhlasenie, prípadne pripomienky. Potrebné zmeny zapracujeme a zašleme Vám na potvrdenie

Skúšobná tlač

V prípade potreby je možné zaslanie skúšobnej tlače, k záverečnému odsúhlaseniu.

Odsouhlasení zkušebního nátisku

Zákazník schválí nebo požádá o úpravu dodaného grafického nátisku. Tyto závěrečné změny musí být odsouhlaseny písemně.

Odsúhlasenie veľkostí

V prípade potreby je možné zapožičanie „Skúšobnej sady“ na vybrané produkty na definovanie veľkostí.

Zadanie objednávky

Po odsúhlasení grafiky, potvrdení modelov, veľkostí a počtov nám zašlete objednávku, podľa ktorej je vytvorený dokument pre výrobu.

Výroba a dodanie

Doba dodania začína plynúť po potvrdení dokumentu pre výrobu a zaplatení zálohovej faktúry, ktorá je zvyčajne vo výške 50% z celej sumy.